ANBI

Den Bosch Chinese Christian Church beschikt over de zogenaamde ANBI-status, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst. Aan deze ANBI-status zijn een aantal voorwaarden verbonden, waarbij u in het kader van deze voorwaarden onderstaande informatie aantreft:

1) De formele naam: Den Bosch Chinese Christian Church ook wel bekend als: Den Bosch Chinees Christelijk Kerkgenootschap

2) Het RSIN of fiscaal nummer: 851280006

3) Contactgegevens:

postadres:Helftheuvelpassage 115,5224 AC ’s-Hertogenbosch

telefoonnummer:

e-mailadres: info.dbccc@gmail.com

4) Doelstellingen:

Het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus en het bijeen verzamelen van plaatselijke Chinese christenen, hen pastoraal ondersteunen en opbouwen om in waarheid te groeien.

5) Beleidsplan 2016:

Activiteiten

– het organiseren van diverse bijeenkomsten;

– het geven van onderricht;

– evangelisatiewerk

Fondsenwerving

Fondsenwerving geschiedt op de volgende wijze: giften van deelnemers aan bijeenkomsten, zowel periodiek als incidenteel

6) Bestuurssamenstelling: (voorzitter) ; (secretaris) ; (penningmeester).

7) Beloningsbeleid: Per januari 2017 is er een betaalde voorganger in dienst. Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers.

8) Verslag van de uitgeoefende activiteiten (2015):

– 27-30 april kamp bij “Venweide” gehouden, spreker was ds. Wong uit Engeland;

– 18-21 juli, zendingsteam uit Dublin meegeholpen met huisbezoeken, evangelisatiewerk.

– 14-15 aug. training voor de diakenen;

– 13 dec. inzamelingsactie voor voedselbank Den Bosch;

– 22 dec. Kerstviering.

Download hier de ANBI rapport van 2016
Download hier de ANBI rapport van 2018
Download hier de ANBI rapport van 2020