我是誰? Wie ben ik?

Tegenwoordig zijn wij als mensen erg bezig met het zoeken naar onze eigen identiteit. Als christen is onze identiteit onlosmakelijk verbonden met God. Kom naar de kerstviering en vind antwoorden op vragen, zoals: Wie ben ik als persoon, waar sta ik voor en waar zou de Here God mij voor kunnen gebruiken?

現代人都忙著去尋找自己的身份。
身為基督徒,我們的身份是與神緊密地聯繫著。
誠意邀請您來參加聖誕慶祝
一起尋索「我是誰?」的答案!
我為何而活?神如何用得著我?

Follow us: