ANBI

Den Bosch Chinese Christian Church beschikt over de zogenaamde ANBI-status, waardoor uw giften fiscaal aftrekbaar zijn voor de Belastingdienst. Aan deze ANBI-status zijn een aantal voorwaarden verbonden, waarbij u in het kader van deze voorwaarden onderstaande informatie aantreft:

1) De formele naam: Den Bosch Chinese Christian Church ook wel bekend als: Den Bosch Chinees Christelijk Kerkgenootschap

2) Het RSIN of fiscaal nummer: 851280006

3) Contactgegevens:

postadres:Helftheuvelpassage 115,5224 AC ’s-Hertogenbosch

telefoonnummer:

e-mailadres: info.dbccc@gmail.com

4) Doelstellingen:

Het verkondigen van het Evangelie van Jezus Christus en het bijeen verzamelen van plaatselijke Chinese christenen, hen pastoraal ondersteunen en opbouwen om in waarheid te groeien.

5) Beleidsplan 2016:

Activiteiten

– het organiseren van diverse bijeenkomsten;

– het geven van onderricht;

– evangelisatiewerk

Fondsenwerving

Fondsenwerving geschiedt op de volgende wijze: giften van deelnemers aan bijeenkomsten, zowel periodiek als incidenteel

6) Bestuurssamenstelling: (voorzitter) ; (secretaris) ; (penningmeester).

7) Beloningsbeleid: Per januari 2017 is er een betaalde voorganger in dienst. Het bestuur is samengesteld uit vrijwilligers.

8) Verslag van de uitgeoefende activiteiten (2015):

– 27-30 april kamp bij “Venweide” gehouden, spreker was ds. Wong uit Engeland;

– 18-21 juli, zendingsteam uit Dublin meegeholpen met huisbezoeken, evangelisatiewerk.

– 14-15 aug. training voor de diakenen;

– 13 dec. inzamelingsactie voor voedselbank Den Bosch;

– 22 dec. Kerstviering.

Download hier de ANBI rapport van 2016
Download hier de ANBI rapport van 2018
Download hier de ANBI rapport van 2019
Download hier de ANBI rapport van 2020
Download hier de ANBI rapport van 2021
Download hier de ANBI rapport van 2022