講員︰朱雲漢
講題︰一個新的盼望和新的開始 Een nieuwe hoop en een nieuw begin
經文︰腓立比書 Filip. 3:13

金句︰「弟兄們、我不是以為自己已經得著了.我只有一件事、就是忘記背後努力面前的、向著標竿直跑」(3:13)

Memorisatievers: ‘Broeders en zusters, ik beeld me niet in dat ik het al heb bereikt, maar één ding is zeker: ik vergeet wat achter me ligt en richt mij op wat voor me ligt ’. (Fil. 3:13)

Follow us: