講員 : 溫傳道
講題︰關顧萬有的使命 Opdracht die tot de hele schepping reikt.
經文︰Gen. 創1:26-31

本週金句︰「神說、我們要照著我們的形像、按著我們的樣式造人、使他們管理海裏的魚、空中的鳥、地上的牲畜、和全地、並地上所爬的一切昆蟲。」(1︰26 )

Memorisatievers: ‘God zei: ‘Laten wij mensen maken die ons evenbeeld zijn, die op ons lijken; zij moeten heerschappij voeren over de vissen van de zee en de vogels van de hemel, over het vee, over de hele aarde en over alles wat daarop rondkruipt.’ (Gen.1:26)

Follow us: