講員︰Stanley
講題︰你準備好沒有?Ben je er klaar voor?
經文︰Matt.太 25:10

本週金句︰「他們去買的時候、新郎到了.那預備好了的、同他進去坐席.門就關了。」(太 25:10)

Memorisatievers: “Toen zij weg waren om olie te kopen, kwam de bruidegom. De meisjes die klaarstonden, gingen met hem mee naar binnen om bruiloft te vieren, en de deur werd gesloten.”
(Mattheus 25 :10)

Follow us: